Introl: osiem kontraktów dla Kompanii Węglowej

W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy grupa giełdowego Introlu podpisała osiem umów z Kompanią Węglową.