MG: po 10 miesiącach napływ BIZ większy o około 29,3 proc.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) po dziesięciu miesiącach br. osiągnął wartość 9 mld 48 mln euro.