Zaskarżyć do trybunału stanu emerytury mundurowe.

Naruszają zasady równości obywateli. Szybko zacznie się powrót do pracy młodych emerytów.