Napęd pójdzie, wszystko pójdzie

Każdy o tym wie. Transport dieslem stoi.

I tylko pytanie, czy naprawdę nie mamy wyboru.

Są 2 możliwości:

1. Nie mamy. W tym przypadku jest to przyczynek do dyskusji o suwerenności Polski jako członka Jewropejskiego Sojuzu: musimy podwyższyć podatki, bo taka decyzja zapadła poza granicami Polski i nic na to nie możemy poradzić.

2. Mamy. Znaczy albo w rządzie siedzi jakiś eurosceptyczny Wallenrod, takimi chwytami podburzający krajowców przeciwko metropolii, albo tak po prostu rząd wciska kit narodowi.Jestem zbyt leniwy, żeby być nadopiekuńczy.