UOKiK: zgoda na przejęcie mienia po Plastalu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na nabycie przez Plastic Omnium Auto Exteriors części mienia gliwickiej spółki Plastal.