Związki z JSW: może dojść do niepokojów społecznych

Związki zawodowe działające w JSW sprzeciwiają się zapisom projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i nowego regulaminu pracy.