Eksperci: udział budownictwa w PKB w br. podobny jak w 2010 r.

Udział budownictwa w tegorocznym PKB utrzyma poziom z ubiegłego roku, czyli 7,3 proc. lub będzie wyższy. Na koniec III kwartału 2011 r. udział ten wyniósł 6,9 proc. Sektor budowlany szybciej ma się rozwijać w pierwszej połowie 2012 r. – prognozują eksperci