KW: nominacje dla dyrektorów kopalń

Kompania Węglowa będzie od stycznia 2012 roku działać w nowej strukturze organizacyjnej. Zlikwidowane zostaną centra wydobywcze. Nominowano nowych dyrektorów kopalń.