Re: najlepsze wody to artezyjskie he he wsiuny je

Fiji mam w sklepie w bloku. Doskonała jako zamiennik ody destylowanej do żelazka przy marnych stukilkudziesięciu mg minerałów w litrze.