NIK zbada gazociągi i projekt elektrowni atomowej

W przyszłym roku NIK skontroluje funkcjonowanie gazowych sieci przesyłowych, przygotowanie państwa do powstania energetyki jądrowej, kluczowe inwestycje drogowe i kolejowe.