Płocki OBR wystawiony na aukcję

Ministerstwo Skarbu zaprosiło potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia 85 proc. udziałów w spółce Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku.