Pomoc publiczna dla sektora automotive w 2010 r.

Ponad 24 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2010 r. – tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorców z województw: mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego.