Re: ciekawym, gdzie pracują te kasjerki…

Nauczyciel, jak niestety nie wiesz, obok nauczania również opiekuje się uczniami i bierze odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w szkole i na wycieczkach. Nie raz pisali o sprawach sądowych i wyrokach dla nauczycieli za „niedopilnowanie rozwydrzonych dzieciaków”. To jeden z niewielu zawodów w Polsce, gdzie rzeczywiście wyroki skazujące zapadają.