Trzy wyzwania dla gazowników: rynek, interkonektory i łupki

Budowa rynku gazu, dalsza rozbudowa transgranicznych zdolności przesyłowych i rozpoczęcie na szeroką skalę prac nad poszukiwaniem gazu łupkowego – to główne wyzwania w nadchodzącym roku branży gazowej.