Przedsiębiorcy pozwali ZUS

„Rzeczpospolita” informuje, że 19 osób wystąpiło przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem powodów ZUS dezinformował płatników o możliwości niepłacenia składek.