Bogdanka zwiększy wydobycie węgla w 2012 roku

O dwa miliony ton ma się zwiększyć w 2012 r. wydobycie węgla w kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie. To efekt uruchomienia w mijającym roku 2011 wydobycia w nowym Polu Stefanów. Kopalnia zawarła też nową umowę na dostawy węgla.