Nie można pracować na zwolnieniu lekarskim

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, powinien wykorzystywać ten czas zgodnie z zaleceniami lekarza, by jak najszybciej odzyskać zdolność do pracy. W trakcie zwolnienia nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej.