Rozwój gospodarczy w 2012 roku będzie zależał od sytuacji na rynku pracy

W przyszłym roku PKB w Polsce wzrośnie o 3 proc., wobec spodziewanego w br. wzrostu o ponad 4 proc. Na jego dynamikę wpłynie słabszy popyt konsumpcyjny i spowolnienie inwestycji.