Wypłata pensji po terminie

Krótkie, jednorazowe opóźnienie w wypłacie pensji nie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego, dlatego nie może uzasadniać rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.