Niemcy największym producentem biodiesla na świecie

Zgodnie z szacunkowymi danymi za 2011 Niemcy pozostają krajem będącym największym producentem biodiesla na świecie – podała Krajowa Izba Biopaliw za Biofuel Digest. Nasi zachodni sąsiedzi są globalnym liderem w wytwarzaniu estrów już od 5 lat.