"PB": Odszkodowanie OC wypłaci ubezpieczyciel p…

Miałem wykupione OC i AC warsztat, sprawca zdarzenia miał wykupione OC w innym

TU. Wstawiłem samochód do warsztatu, który miał zawartą umowę z „moim TU „.

Odebrałem samochód po porządnej naprawie. To wszystko.

Pomysł wprowadzenia podobnej procedury w sytuacji wykupienia samego OC wydaje

się interesujący.