KGHM: Kierunek zmian propozycji podatku od kopalin – właściwy

KGHM uważa, że zmiany propozycji podatku od kopalin idą w dobrym kierunku, jednak wymiar tego podatku jest dla spółki niesatysfakcjonujący. Dlatego będzie o tym dyskutować z Ministerstwem Finansów – zapowiedział prezes KGHM Herbert Wirth.
„Wczoraj na stronie internetowej pojawiła się nowa (..)