Minister Nowak zmienił przewodniczącego KZPP

Minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak zmienił szefa Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.
Przyjął rezygnację Witolda Kamockiego z funkcji przewodniczącego tego komitetu. Stanowisko to powierzył Tomaszowi Kądziołce, wiceprezesowi do spraw Standardów Lotniczych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.