Triple Play przechodzi w Quadruple Play

– Najważniejszym trendem na rynku telekomunikacyjnym jest wzrost znaczenia mobilności, przejawiający się stałą ekspansją telefonii komórkowej i wzrostem średniego wykorzystania tych usług oraz wzrostem wykorzystania Internetu i multimediów, w tym mobilnych – wskazuje Emil Konarzewski, partner Audytel.