Węglokoks – cel akwizycje, a potem giełda

Węglokoks konsekwentnie buduje grupę okołogórniczą. Niewykluczone, że już w tym roku zadebiutuje z nią na giełdzie.