Za nami rekordowy rok na GPW

Pomimo niesprzyjającej koniunktury na światowych rynkach finansowych, w 2011 GPW przekroczyła kolejne progi aktywności rynkowej: ponad 250 mld zł obrotów sesyjnych akcjami, czyli wzrost o 21,1 proc. w porównaniu z 2010 rokiem i ponad 15,5 mln sztuk instrumentów pochodnych, czyli 5,6 proc. rok do roku.