14,75 zł dotacji za przejechany kilometr Kolei Śląskich

Koleje Śląskie otrzymają w tym roku 39,5 mln zł dotacji z budżetu województwa śląskiego na organizację przewozów pasażerskich.