Ericsson wybiera IFS Applications do obsługi serwisowej w Szwecji

IFS poinformował o podpisaniu umowy ramowej z firmą Ericsson. W ramach tej umowy firmy zawarły kontrakt na dostawę licencji IFS Applications, utrzymanie aplikacji i realizację usług na potrzeby jednego z oddziałów firmy Ericsson w Szwecji, zajmującego się serwisem w terenie.