Od września 2014 r. obowiązek szkolny dla 6-latków

Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1 września 2014 r. i obejmie dzieci urodzone w 2008 roku i w latach następnych – wynika z przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu ustawy o systemie oświaty przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

– Najważniejszą zmianą (..)