Waluty. Fed będzie publikował projekcje stóp procentowych

Wtorkowa sesja przyniosła wzrost zmienności na rynku walutowym. Rynki wyraźnie się ożywiły na skutek powrotu amerykańskich i brytyjskich inwestorów po świątecznej przerwie. Lepszym nastrojom sprzyjały opublikowane dane ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA na temat indeksu aktywności w sektorze przemysłowym.