Związki zawodowe: pozorowany dialog społeczny w energetyce

Brakuje rzeczywistego dialogu społecznego pomiędzy stroną rządową i pracodawcami a organizacjami związkowymi. Rząd próbuje prowadzić dialog w formie statystycznej, poprzez odbywanie spotkań, które nie przynoszą konkretnych uzgodnień – mówi Janusz Śniadecki, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.