KHW: akcja pożarowa w kopalni Wujek

W czwartek 5 stycznia ok. godz. 7.20 czujniki stwierdziły występowanie podwyższonego stężenia tlenku węgla w ścianie VIII, pokładzie 405 w KWK Wujek, ruch Wujek.