Umocnienie złotego w 2012 roku bardzo wątpliwe

Według prognoz ekonomistów BRE Banku, polskie PKB wzrośnie w 2012 r. o 2,8 proc. Eksperci BRE mają jednak negatywne oczekiwania wobec kursu złotego. – Mimo, że polska gospodarka pozostaje mocna na tle regionu, to złoty będzie się umacniał bardzo powoli, a pierwsze miesiące 2012 mogą wręcz przynieść dalszą jego deprecjację – ocenia Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.