Lekka poprawa wskaźnika klimatu biznesu UE-27

W grudnia 2011 r. wskaźnik klimatu biznesu (BCI) dla strefy euro zwiększył się, po raz pierwszy w ciągu dziesięciu miesięcy, z poziomu -0,42 do -0,38.