Stabilizacja bezrobocia w UE

W listopadzie ub.r. stopa bezrobocia w 27 krajach UE utrzymała się, trzeci miesiąc z rzędu, na tym samym poziomie 9,8 proc., a w krajach strefy euro – była drugi miesiąc taka sama i wyniosła 10,3 proc.