Tauron ma nowych odbiorców ciepła

Spółka Tauron Ciepło podpisała z władzami Katowic umowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.