Liczba kredytów hipotecznych może spaść w 2012 r. o 40 proc.

Liczba udzielanych kredytów hipotecznych w tym roku może spaść od 15 do 40 proc. – prognozują specjaliści. Tłumaczą, że ma to związek m.in. z obowiązującą od Nowego Roku tzw. rekomendacją S oraz spowolnieniem gospodarczym.