slyszales o kwasie erukowym w oleju rzepakowym?„Power is the ultimate aphrodisiac” – prezes JK za Henry Kissingerem.

Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia.

koham.mihnika© – alter ego koham.mihnika