Stabilizacja przychodów z podatków od dochodów w UE

Przychody z podatków (w tym składek na ubezpieczenia społeczne) stanowiły w 2010 r. ponad 91 proc. dochodów ogółem administracji publicznej w Unii Europejskiej.