Re: banki nie płacą podatków

felusiak1 napisał:

> podatki płacą ludzie. powiedzmy, ze bank udziela kredytu tobie w wysokości 200

> tys. zł. i musi zapłacić od tego 1% podatku. żaden problem. podwyższy ci oproce

> ntowanie z 7 do 8 procent.

Dlatego potrzebna są państwowe banki, które wyznaczałyby standardy, prywaciarz musiałby się wtedy dostosować albo pójdzie z torbami bo ludzie przejdą do państwowego.