Oto jak się wspiera młodą przesiębiorczość

Mariusz Turskim wiceprezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, oprowadza nas po pierwszym, najnowocześniejszym globalnym centrum wspierania przedsiębiorczości AIP Business Link, w którym 500 polskich start-upów może korzystać z pomieszczeń, wyposażenia i całej nowoczesnej infrastruktury, by rozwijać swoje pomysły. Zapraszamy do zwiedzania.