Polskie porty coraz skuteczniej konkurują z niemieckimi

Cały czas należy jednak mieć na uwadze, że polskie terminale muszą ciągle się doskonalić, modernizować i usprawniać obsługę armatorów, a istotne jest również rozwijanie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz zaplecza logistycznego w portach – mówi Thomas Bagge, prezes zarządu Maersk Polska*, szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).