Nowe wyzwania polskich terminali morskich

Dokonujące się istotne zmiany na rynku transportu dalekomorskiego towarów w kontenerach wymuszają pilną potrzebę inwestycji w polskich portach, bowiem w innym przypadku grozi im marginalizacja, czyli także utrata niezależności w handlu zagranicznym – mówi Krzysztof Szymborski, prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT).