Niezależny motorynek domaga się większego wpływu na europejskie uregulowania

Europejska Grupa Wysokiego Szczebla CARS 21 przyjęła sprawozdanie okresowe, które dotyczy konsensusu grupy osiągniętego w zakresie zadań już wykonanych. Stowarzyszenie niezależnych podmikotów rynku motoryzacyjnego FIGIEFA przyjmuje z zadowoleniem poczynania CARS 21, lecz jest zawiedzione tym, że sprawozdanie to skupia się niemal wyłącznie na sferze produkcyjnej sektora motoryzacyjnego.