Re: Ja tam też nie widzę żadnych kosztów

bolko von karierow: bezgraniczna głupota Szwajcarów i germańska sztywność zakutego, góralskiego „schwytz’erskiego” i austriackiego kanciastego umysłu jest wręcz nieograniczona. weżmy przykład Polski, połowa lub koło 40% kredytów hipotecznych udzielonych przez nasze banki denominowane jest we frankach szwajcarskich. by ulżyć windującemu pod niebiosa kursowi franka szwajcarskiego w/s do złotówki, Szwajcarzy mogli by zwiększyć okresowo i gwałtownie […]

Polskie porty coraz skuteczniej konkurują z niemieckimi

Cały czas należy jednak mieć na uwadze, że polskie terminale muszą ciągle się doskonalić, modernizować i usprawniać obsługę armatorów, a istotne jest również rozwijanie infrastruktury kolejowej, drogowej oraz zaplecza logistycznego w portach – mówi Thomas Bagge, prezes zarządu Maersk Polska*, szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).