E-mail prywatny czy służbowy?

Listy i e-maile przychodzące na adres firmy mogą zostać otwarte przez pracodawcę, nawet jeśli pojawia się w nich imię i nazwisko pracownika. Decydując się na otwarcie listu lub e-maila szef musi wziąć pod uwagę przede wszystkim charakter tej korespondencji oraz towarzyszące temu okoliczności.