Re: Rzeczywiście tytuł idiotyczny.Bo polskie zaro

Różnicę w kosztach utrzymania również się szacuje – parytetem siły nabywczej: epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsier010 Dla Polski wynosi on niecałe 62% średniej UE. Dla Czech – ok. 75% średniej Dla Wielkiej Brytanii – ok. 100% średniej Dla Niemiec – ok. 104% średniej Więc jak się mają do tego rozbieżności w zarobkach? — eksmisja.wordpress.com